Jakie umiejętności powinien posiadać hydraulik?

Zawód hydraulika jest bardzo wymagający pod względem psychicznym jak i fizycznym, jednakże zapewnia wysokie zarobki oraz pewność pracy. Instalacje sanitarne ulegają awariom, a wtedy potrzebny jest dobry hydraulik.

Bycie hydraulikiem to lukratywny zawód, który jednak wymaga wysiłku. Do odniesienia sukcesu w tym zawodzie jest konieczna ciągła nauka i nadążanie za nowinkami w tej dziedzinie. Licencjonowani specjaliści w tej dziedzinie zazwyczaj pozostają w zawodzie przez całą karierę, a po przejściu na emeryturę wciąż wspierają następne pokolenie zapewniając praktyki zawodowe i naukę.

POLECAMY: dobry hydraulik Kraków 24h – www.hydraulik24.krakow.pl

Co po ukończeniu kursu hydraulika powinien umieć absolwent?

Po ukończeniu kursu na montera sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych absolwent powinien posługiwać się dokumentacją techniczną, znać normy i instrukcje w zakresie wykonywanych zadań zawodowych. Po kursie początkujący hydraulik powinien umieć dobierać materiały, armaturę, urządzenia oraz przyrządy kontrolno-pomiarowe do montażu instalacji sanitarnych czy użytkować i konserwować narzędzia, sprzęt oraz przyrządy kontrolno-pomiarowe. Po kursie hydraulik powinien umiejętnie:
– wykonywać bruzdy i otwory w przegrodach budowlanych
– wykonywać instalacje wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, a także gazowej, wentylacji i klimatyzacji ( w różnych technologiach),
– wykonywać przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe,
– lokalizować i usuwać awarie używanych instalacji sanitarnych,
– wykonywać przedmiary i obmiary robót instalacyjnych,
– obliczać koszty wykonania robót,
– stosować się do przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych.
Ukończenie kursu zawodowego powinno skutkować możliwością przystąpienia do egzaminu czeladniczego przed Komisjami Egzaminacyjnymi Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

Czy od razu po kursie można świadczyć usługi hydrauliczne?

Na pewno po ukończonym kursie nie będzie problemu ze znalezieniem pracy jako hydraulik. Jednak zanim zdobędzie się potrzebne doświadczenie i referencje potrzebna będzie praca pod nadzorem bardziej doświadczonych hydraulików. Na pewno zdobyta w trakcie kursu praktyka, na którą jest kładziony spory nacisk, będzie przydatna przy wykonywaniu prac związanych z instalacjami sanitarnymi. Praca w zawodzie hydraulika może być satysfakcjonująca i wymagać od pracownika ciągłego rozwoju.

Pracę po kursie można znaleźć w firmie architektonicznej lub na budowie. Można pracować na własny rachunek lub w małej firmie. Hydraulików zatrudniają także większe podmioty (np. szkoły, hotele, lotniska, kampusy uniwersyteckie, kościoły itd.), a nawet rząd.