Pogrzeb i jego organizacja w Krakowie

W Polsce pogrzeby organizowane są zgodnie z prawem i zwyczajami. Usługa pogrzebowa ma na celu pomóc ludziom uporać się ze stratą bliskiej osoby. Ceremonia pogrzebowa musi odbyć się w ciągu 24 godzin od śmierci. Powinna odbyć się również w ciągu 48 godzin, jeśli zmarły był dawcą organów lub zostanie pochowany w morzu.
Nabożeństwa pogrzebowe mogą być odprawiane przez księży lub rabinów, ale nie muszą to być ceremonie religijne. Jeśli nie chcesz zapraszać księdza lub rabina, możesz zorganizować własną ceremonię pogrzebową w domu, hotelu lub restauracji. Możesz również zorganizować ją samodzielnie, bez pomocy innych osób – jest to tzw. pogrzeb samoobsługowy (wiele osób wybiera tę opcję).
Aby zorganizować usługę pogrzebową, należy skontaktować się z zakładem pogrzebowym, który ma doświadczenie w organizowaniu pogrzebów dla cudzoziemców (informacje na ten temat można znaleźć w Internecie). Większość polskich miast oferuje takie usługi, jak zorganizowanie noclegu dla gości w hotelach i restauracjach na czas pogrzebu, przygotowanie posiłków dla gości oraz zapewnienie transportu na cmentarz czarnymi limuzynami z kwiatami w środku (lub innymi pojazdami).

W zależności od rodzaju usług pogrzebowych świadczonych na rzecz zmarłej osoby bliskiej można wybierać spośród różnych usług pogrzebowych o różnych cenach. Istnieje również kilka opcji miejsc ostatecznego spoczynku, w tym krematoriów i miejsc pochówku, w których można złożyć ciała bliskich po ich śmierci.
Ceremonia pogrzebowa jest uroczystym obrzędem i ważnym elementem pogrzebu katolickiego.
Ceremonia pogrzebowa jest wyrazem poczucia odpowiedzialności wspólnoty wobec zmarłego i jego rodziny. Kościół zachęca wszystkich swoich wiernych do aktywnego uczestnictwa w pogrzebie, ponieważ udział ten pomaga im pogodzić się z żałobą i znaleźć pocieszenie w modlitwie.
Obrzędy pogrzebowe są sprawowane przez kapłanów lub diakonów (za ich zgodą). Mogą je również sprawować osoby świeckie, które otrzymały specjalne przygotowanie w tym zakresie. Oprócz tych wymienionych poniżej, istnieje wiele innych rytuałów, które mogą być włączone w nabożeństwo pogrzebowe:

 • Modlitwa wstępna
 • Wezwanie do świętych
 • Modlitwa za zmarłych (Confiteor)
 • Słowa pochwały (Modlitwa pochwalna)
 • Modlitwa o pokój (Fidelis Nominis Tuus)
 • Zapowiedzi modlitw odmówionych w domu i w kościele;
 • Modlitwa za obecnych na pogrzebie;
 • Modlitwa za wiernych zmarłych;
 • Modlitwa za tych, którzy zmarli nagle;
 • Modlitwa za tych, którzy zmarli przedwcześnie;
 • Modlitwa za tych, których śmierć była powolna i bolesna; Modlitwa za tych, którzy bardzo cierpieli.